Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Semnul sfintei cruci în antichitatea creștină: Sf Dasius
    „Și fiindcă îl sileau să aducă jertfă spurcaților demoni, atunci, fericitul Dasius, luând cu mâinile sale vasele de tămâiere a împrăștiat tămâia lor și a răsturnat idolii cei nelegiui...
Trepte în închinarea în duh şi adevăr (XXXIII)
   Timpul alcatuirii psalmilor nu este același cu momentul apariției Psaltirii în canon. Acest moment a fost precedat de o circulație sporadică și limitată a unor psalmi, respectiv a prim...
Biblioteca parohială, spațiul formării continue
    În timpul vacanței de vară a anului 2017, studentul teolog al parohiei noastre a cercetat biblioteca parohială, identificând în revistele teologice bisericești (Studii Teologice, Orto...
Reînceperea neîncetatei școli a vieții veșnice
    Studiul trebuie să fie acomodat scopului, aşa încât copiii să se folosească de numele cele din Scripturi şi în locul poveştilor să li se expună istoria faptelor minunate, să...
Toate să le încercaţi; ţineţi ce este bine
    „Socot că o scriere nu-i atât de reuşită, dacă nu e contrazisă de nimeni; dar trebuie socotită bună scrierea aceea împotriva căreia nu i se poate aduce niciun argument temei...
Sinodalitate și autocefalie în istoria BOR (VII)
     Revoluția din 1821 s-a constituit într-un eveniment cu puternice consecințe și pentru Biserica Otodoxă Română, căci alături de începerea acțiunilor pentru modernizarea...
Al treilea modul al activităților catehetice (II)
     Duminică, 18 septembrie 2017, după încheierea Sfintei Liturghii, s-a desfășurat în biserica parohială activitatea catehetică. În cadrul acesteia s-a predicat despre conștiință, ...
O chestiune despre care adesea se întreabă fraţii noştri
    Tratez din nou o chestiune despre care adesea se întreabă fraţii noştri (.. .) (cum că, n. n. ) copiii sunt botezaţi pentru iertarea păcatelor (Faptele Apostolilor 2, 38). D...
Semnul sfintei cruci în antichitatea creștină: Sf Euplius
„În timpul celui de al nouălea consulat al lui Diocleţian şi al optulea al lui Maximian, în ajunul idelor lui august (12 august), Calvisianus guvernatorul a zis către Euplius, care era chinuit: Cel...
El a îmbrățișat crucea
 ca să moară înălţat spre cer, dar cu  privirea şi cu braţele deschise spre lume, arătând că Se aduce jertfă Tatălui, dar cu iubire faţă de lume; ca să moară cu încetul şi deci ca p...
Hristos, cu sângele Său, a dobândit o veşnică răscumpărare
    În urma păcatului strămoşesc, toţi oamenii erau supuşi pedepsei morţii (Rom. 5, 12), ca  unii care dispreţuiau mărirea lui Dumnezeu. În acelaşi timp moartea era urmare...
Cateheză vizuală- Înălțarea Sfintei Cruci
         Pământenii, cei ce sunteţi chivernisitori ai darului, cu preoţească cuviinţă înălţaţi cu mâinile Crucea, pe care a stat Hristos Dumnezeu şi suliţa care a...
Al treilea modul al activităților catehetice
    Duminică, 10 septembrie 2017, după slujbă a fost inițiat cel de-al treilea modul al activității catehetice, dedicat celei de-a treia virtuți teologice, dragostea creștină, în timpul c...
Sub ochii noștri...Scriptura (XX)
Risipit-am păcatele tale ca pe un nor şi fărădelegile tale ca pe o negură. Întoarce-te către Mine, că Eu te-am mântuit! (Isaia 44, 22)
Sub ochii noștri...Scriptura (XIX)
Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. (In 15, 4)
Sinodalitate și autocefalie în istoria BOR (VI)
 În sprijinul dovedirii autocefaliei de facto a Bisericii româneşti sunt de amintit următoarele realități, desprinse din istoria Bisericii Ortodoxe naționale, în perioada evului mediu:3. Cu pr...
Sub ochii noștri... Scriptura (XVIII)
Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani; Iar de vor fi în putere optzeci de ani şi ce este mai mult decât aceştia osteneală şi durere; Că trece v...
Cateheză mistagogică (VI)
     Duminică, 3 septembrie, după Sfânta Liturghie, s-a desfășurat în biserica parohială activitatea catehetică. Urmare a faptului că tâlcuirea rânduielii Sfintei Liturghii s-a înche...
Carpe diem
  "Orice clipa poate fi un timp grozav de important pentru mântuirea noastră și, dacă nu trăim clipa prezentă nu o trăim nici pe următoarea, și asa mai departe." (Părintele Arsenie delaMare)
Trepte în închinarea în duh şi adevăr (XXXII)
Despre PsaltireNefiind propriu zis o carte ci o colecție de cântări adresate lui Dumnezeu, găsim însa și alte texte psalmice presărate în Scriptură, ca de pildă: • Cântarea lui Moise- Ies 15; • A...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2017 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator