Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Organizarea Bisericii- principiul teritorial (II)
  Principiul teritorial- etnic are fundament pastoral-practic, ce ţine de iconomia mântuirii în realităţile istorice ale Bisericii. „Ecleziologia ortodoxă precizează că Biser...
Patriarhul Justinian în memoria documentelor Securității
 La întâlnirea de rugăciune a preoților din Cercul pastoral, 11 iunie 2017, în parohia Făurei, cuvântul de învățătură, în legătură cu Anul comemorativ al patriarhului Justinian și al apărători...
Cateheză mistagogică (I)
 În duminica I de după Rusalii, 11 iunie 2017, după sfârșitul Sfintei Liturghii, în biserica parohială s-a desfășurat activitatea catehetică asupra rostului și folosului rugă...
Rânduieli de post alimentar
 Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ce începe la 12 iuniei 2017, este  rânduit în cinstea celor doi corifei apostoli și în amintirea obiceiului lo...
Sub ochii noştri... Scriptura (VII)
 "Căci am bătut cu rugină şi cu mălură şi cu grindină toată munca mâinilor voastre, dar voi nu v-aţi întors către Mine", zice Domnul (Agheu 2, 17)
Trepte în închinarea în duh şi adevăr (XXVIII)
 Transpunerea în cultul Legii Vechi a mesajului profetic     Noua dimensiune a vietii religioase cerute de Dumnezeu, predicată de  profeți, și propusă de David &...
Să pricepeţi câtă des­părţire au zidirile de Dumnezeu.
“Toate lucrurile şi făpturile lumii aceştia sânt îndo­ite, unele sânt cu suflare, iar altele fără de suflare. Pietrele, zic, sânt fără de suflare căci nici crescu,...
Cateheză vizuală- rostul aprinderii lumânărilor
 “Aşa cum lumânarea este ursită să se topească, la fel şi omul să moară. Sufletul lui însă este nemuritor, şi de aceea trebuie să se îngrijim mai mult de suflet decât de trup: “Ce foloseşte om...
Legea Veche și cea Nouă: icoane ale venirii Duhului
 În ziua Cincizecimii S-a pogorât Duhul Sfânt, în chip de limbi de foc, peste Sfinţii Apostoli, în foişorul unde stăteau ei, şi s-a aşezat peste flecare dintr-&ic...
Sub ochii noștri... Scriptura (V)
 Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în ţarina ta? De unde dar are neghină? (Mt 13, 27)
Sunt creștin!
  Săltați cele ale răsăritului și cele de miazănoapte și nu gândiți înalte, că alt soare preaslăvit s-a arătat aici, nu către apus călătorie făcând și pe sub pământ pornindu-se, ci către cer s...
Vasul de lut: icoana smereniei
Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de lut; şi unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste. Deci, de se va curăţi cineva pe sine de acestea, va fi v...
Iată, eu stau de vorbă cu Dumnezeu (VI)
 Duminică, 28 mai 2017, după încheierea Sfintei Liturghii, în biserica parohială s-a desfășurat lecția catehetică asupra tâlcuirii Rugăciunii Domnești. La această activitate ...
Sub ochii noștri...Scriptura (V)
 Pământul la care mergi tu ca să-l stăpâneşti nu este ca pământul Egiptului din care ai ieşit, unde, semănând sămânţa, o udai cu ajutorul picioarelor tale, ca pe ...
Trepte în închinarea în duh și adevăr
  „Prin profeți, se întărește ideea că rostul Legii a fost pregurativ-pregătitor. Ea avea menirea să întrețină vie credința  poporului, conștiința păcatului, dorința de ...
Cine a sfâşiat veşmântul Tău, Mântuitorule?
 Cine a sfâşiat veşmântul Tău, Mântuitorule? Arie, a zis, cel ce a despicat începătoria cea întocmai cinstită a Treimii, în despărţiri; acesta a tăgăduit că...
Aniversarea îngrădirii păşunii ereziei lui Arie
 În duminica dintre Înălțare și Rusalii se face pomenirea părinților de la Sinodul I ecumenic. Anul acesta, la 28 mai 2017, imnografia sărbătorii a fost tratată ca subiect de aprof...
Organizarea Bisericii- principiul teritorial (I)
 Principiul teritorial este rânduiala potrivit căreia împărţirea unităţilor administrativ-bisericeşti se face după împărţirea administrativ teritorială a statului. Lucrul ace...
Sub ochii noștri... Scriptura (IV)
Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta (Ps 79, 15)
Trepte în închinarea în duh şi adevăr (XXVI)
 Ceea ce asteaptă Dumnezeu de la om, in predica profeților, este însă jertfa spirituală, concretizată în „duh umilit, inimă înfrântă și smerită”, față de ca...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2017 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator