Menu Home

Cel ce chemi apa mării şi o verşi peste faţa a tot pământul, Ție ne rugăm

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care, pentru mântuirea noastră, ai binevoit a purta trup, pentru ca, în chip minunat, să preaslăveşti firea cea cuvântătoare, cu bunătatea şi cu îndurarea Ta cea negrăită, şi ai făgăduit a ierta pe cei care cu adevărată pocăinţă se întorc din adâncul păcatului, încât, atunci când vor căuta la Tine în chip cu adevărat smerit, prin împlinirea poruncilor Tale celor dumnezeieşti, să poată cu îndrăznire a Te avea pe Tine Dumnezeu milostiv şi blând, auzi-ne pe noi, păcătoşii și nevrednicii Tăi robi, şi nu trece cu vederea rugăciunile noastre, nici să biruiască fărădelegea noastră mila Ta; ci pleacă, Doamne, urechea Ta şi ne auzi pe noi, vezi umilinţa noastră şi Te milostiveşte.

Po­run­­cește norilor din cer să slobozească pământului ploaie la vreme, ca să crească iarbă do­bitoacelor și verdeață spre slujba oamenilor și să aducă roadele cele de trebuință vieții noastre; ca să preaslăvim sfânt numele Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

La sărbătoarea Sfântului Dimitrie, Marele Mucenic, mijlocitorul poporului credincios către Dumnezeu, s-a oficiat rânduiala de rugăciune pentru ploaie.

Stând înaintea lui Hristos, Cel ce te-a întărit spre pătimire, prealăudate Mare Mucenice Dimitrie, de la Dânsul dar ai luat a vindeca pe toți de patimile sufletești și trupești; rugămu-ne deci ție, Sfinte, ca cel ce ai îndrăzneală multă, nu înceta a mijloci sufletească mântuire nouă, celor ce cinstim a ta pomenire și cântăm neîncetat: Aliluia!

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut