Menu Home

Noi nu ne închinăm la sfinţi şi la îngeri ca şi lui Dumnezeu

Închinarea pe care o aducem noi sfinţilor şi îngerilor este numai o cinstire (venerare). Iar lui Dumnezeu ne închinăm şi îi slujim cu desăvârşită închinare, care se mai numeşte şi „latrie” sau „adorare”, chiar dacă formele văzute ale cinstirii și adorării par a fi identice.

Noi venerăm pe sfinţii lui Dumnezeu pentru că ei sunt prieteni şi casnici ai lui Dumnezeu, după cum este scris: Voi prietenii Mei sunteţi, dacă faceţi cele ce vă poruncesc (Ioan 15, 14).

Despre Avraam citim de asemenea: Şi a crezut Avraam lui Dumnezeu şi i-a socotit lui spre dreptate şi prietenul lui Dumnezeu s-a chemat (Iacov 2, 23). Şi marele Apostol Pavel scrie efesenilor: Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu (Ef. 2, 19). Aşadar, ca pe nişte prieteni ai lui Dumnezeu şi casnici ai Lui îi cinstim (venerăm) pe sfinţi. Încă mai ştim că sfinţii sunt preaslăviţi de Dumnezeu în ceruri (Luca 20, 36). Sfinţii vor judeca lumea (I Cor. 6, 2; Matei 19, 28; Evrei 12, 22–23). Sfinţii, încă pe pământ fiind, aveau darul proorociei (III Regi 14, 1–17; proorocia lui Elisei asupra lui Ghiezi, IV Regi 5, 25–27). Sfinţii, încă în viaţa aceasta fiind, se rugau lui Dumnezeu pentru oameni. Astfel, Avraam s-a rugat pentru Abimelec (Fac. 20, 7); Moise s-a rugat lui Dumnezeu pentru popor ş.a. (Călăuza în credința ortodoxă)

Vineri, 9 noiembrie 2018, la pomenirea Sfântului Nectarie Taumaturgul, prietenul lui Dumnezeu, s-au oficiat slujbe de laudă: utrenia și acatistul. Întrucât rugăciunea în biserică s-a desfășurat la momentul când erau programate orele de Religie, doamnele învățătoare au adus pe copii la biserică pentru cateheză, închinare și binecuvântare. La sfârșitul slujbei copiii au primit colivă și dulciuri din partea creștinilor prezenți la rugăciune.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut