Menu Home

Cine au fost acești ostași? Studiu de caz (IV)

În privința susținerii ostașilor și a rudelor lor din comunitate (avem documente doar din cel de-al doilea război mondial) 

funcționa în parohie un program pastoral bine pus la punct pentru ținerea trează a conștiinței naționale în vremurile tulburi ale războiului, prin predici, discuții interpersonale de îmbărbătare, prin ajutorarea militarilor și a celor concentrați, preoțul vizitând în fiecare lună familiile celor concentrați, dând sfaturi și ajutor , îndeplinind ordinului episcopal ca 2% din venituri bugetare să se doneze pentru înzestrarea armatei, organizând colecte pentru ajutorarea refugiaților basarabeni și bucovineni; trimițând ajutoare pentru front, colectând 3,5 kg lână pentru front , implicându-se în strângerea fierului vechi pentru armată; desfășurând colectă pentru Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale, colectă pentru „Darul ostașului”; colectă pentru eroi; colectă Obolul Crucii; colecta agricolă pentru armată „Darul plugului” . Preoțul făcea, de drept, parte din Comitetele de ajutorare a concentraților și mobilizaților, veghea îndeaproape la distribuirea cinstită și la termen a ajutoarelor. Consiliul parohial consimte să ia în creștere, îngrijire și educație un orfan de război, Vasile Nadia, erau vizitați văduvele, invalizii, orfanii, mutilații, se înaintează Consiliului de Patronaj necesitățile lor. Ca membru în Comitetul Cultul Eroilor, preotul paroh se implică în buna organizare a ceremoniilor la Ziua Eroilor.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut