Menu Home

Profesorul și Părintele Ștefan Alexe

Părintele Profesor Ștefan Alexe, titularul catedrei de Teologie Patristică a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București, în perioada formării mele academice, a fost „un om echilibrat, un om cu o dăruire față de toți cei care îl căutau, un pedagog iscusit, un bun păstor”.

Dacă Academicianul Emilian Popescu ne atragea mereu atenția, nouă, studenților, că știința noastra teologică nu se încununează cu dobândirea diplomei de licență ci abia este la primii pași, întrucât teologia se învață întreaga viață, părintele Profesor Ștefan Alexe ne punea mereu la inimă lectura neîncetată a Tratatului despre preoție al Sf Ioan Gură de Aur, ca lectură de trezvie față de sublimitatea slujirii preoțești. Ne-am convins, la ultimul examen, când trebuia să facem dovada cel puțin a unei lecturi a Tratatului, că aproape îl știa pe de rost…

Păstrăm, ca amintire a spiritului de cercetător stiințific al Părintelui Ștefan Alexe, câteva titluri în revistele bisericești:

Viața creștină după Bărbații Apostolici (ST, 1955);

Eclesiologia Părinților Apostolici (ST, 1955);

Concepția Fericitului Augustin despre păcat și bar (ST, 1956);

Sfântul Niceta de Remesiana și ecumenicitatea patristică din secolele IV și V (ST. 1969);

Contribuția Sf. Ioan Damaschin la sistematizarea învățăturii ortodoxe (O, 1984).

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut