Menu Home

Ultima duminică din anul 2018, slujbă la filie

Socotea, aşadar, fericitul bătrân, şi nu înceta să îndemne, că tot creştinul se cade să-şi facă răgaz (Ps 45, 11) pentru sfânta biserică a lui Dumnezeu şi să nu lipsească vreodată de la sfânta Sinaxă celebrată în ea; aceasta atât din pricina sfinţilor îngeri care rămân în ea şi-i scriu de fiecare dată pe cei ce intră şi se arată lui Dumnezeu şi fac rugăciuni pentru ei, cât şi din pricina harului Duhului Sfânt care e prezent în chip nevăzut pururea în ea, dar în chip deosebit mai ales în timpul sfintei Sinaxe, şi care preface şi transformă pe fiecare din cei ce se găsesc aici şi, spunând adevărul, îl replămădeşte, proporţional cu el însuşi, în ceea ce e mai dumnezeiesc şi-l duce spre misterul arătat prin cele celebrate chiar dacă el însuşi nu simte aceasta, în cazul în care este încă dintre cei prunci potrivit lui Hristos şi nu poate vedea în adâncul celor făcute -şi activează în el harul mântuirii făcut arătat prrin fiecare din simbolurile dumnezeieşti celebrate conducându-l pe rând şi în ordine de la cele nemijlocite până la sfârşitul a toate.(Sf Maxim Mărturisitorul, Mistagogie despre sfânta biserică și sfânta Sinaxă).

În ultima duminică din anul 2018, Sfânta Liturghie s-o oficiat în biserica filie.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut