Menu Home

Sinodalitate și autocefalie în istoria BOR (XXVII)

 Statutul din 2008

O alta schimbare se referă la procedura alegerii ierarhilor, care acum sunt aleși de către Sfântul Sinod, până atunci alegerea făcându-se de către Colegiul Electoral Bisericesc.

  Noutatea lui absolută constă în aceea că alegerea ierarhilor se face numai de către Sfântul Sinod. Având in vedere, atât traditța Bisericii Ortodoxe, cât și procedurile actuale din Bisericile Ortodoxe surori, s-a ajuns să se schimbe procedura de alegere a înaltei ierarhii. Astfel, ne-am aliniat și noi la celelalte Biserici Ortodoxe, căci rămăsesem singura Biserica Ortodoxă în care laicatul avea un cuvânt important de spus. În toate celelalte Biserici alegerea ierarhilor se face de către ierarhi. Există unele deosebiri în ceea ce privește procedura alegerii, dar laicii și preotii nu participă prin vot la alegeri în nicio Biserică Ortodoxă. In Patriarhia Ecumenica și în Patriarhia Moscovei nu toată ierarhia votează, cum se întamplă la noi, ci doar 12 ierarhi aleg episcopul, arhiepiscopul sau mitropolitul dintr-o eparhie vacantă. În alte Biserici votează toți ierarhii titulari, însă nu și episcopii vicari. Deci, sunt câteva prevederi care ne deosebesc de celelalte Biserici și acestea își au importanta lor.

  Hotararea cu privire la alegerea ierarhilor a fost luată în urma unei dezbateri în Sfantul Sinod, în sensul ca a existat și o părere discordantă, și anume, să rămânem la prevederile vechiului statut, chiar dacă prin aceasta ne-am deosebi de celelalte Biserici Ortodoxe. Prin păstrarea vechii proceduri, însă, intram într-o oarecare contradictie cu celelalte Biserici, pentru că atunci când s-a hotarat autocefalia Bisericii noastre, s-a hotărât și că vom păstra unitatea de cult, credință și canonică cu toate celelalte Biserici Ortodoxe. Noi rămânănd singura Biserica cu alt principiu de alegere, intram într-o oarecare contradictie. De ce oarecare? Pentru că si prevederile vechiului statut se bazează pe o tradiție a Bisericii primare, când laicii au avut un rol important în alegerea ierarhilor. A existat această dezbatere în ședințele Sfântului Sinod și, după ce s-au expus toate argumentele și de o parte și de cealalta, s-a trecut la votare și propunerea menținerii vechii proceduri a avut 4 voturi, în timp ce propunerea în sensul schimbării a avut toate celelalte voturi.

  Prin hotărârea care s-a luat, ca ierarhii să fie aleși numai de către ierarhi, s-a mentinut și participarea laicilor și clerului la procedura de alegere, prin consultare și prin posibilitatea pronunțării asupra candidaților. Atunci cand e ales un episcop, e consultata Adunarea Eparhiala a eparhiei respective, care nu numai este consultată, dar și desemnează 2 candidați. Deci sunt consultați reprezentanții mirenilor și clerului din eparhia în cauză. Apoi Sinodul mitropolitan desemnează și el 2 candidați, iar Sfântul Sinod desemneaza 2 candidati și, apoi, alege dintre cei 6 candidați. 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut