Menu Home

Astăzi este începutul mântui­rii noastre şi arătarea Tainei ce­lei din…

Astăzi este începutul mântui­rii noastre şi arătarea Tainei ce­lei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu Dânsul, Născătoarei de Dum­nezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Atât de adâncă este taina dumnezeiescului praznic, încât nici minţile serafimilor şi ale heruvimilor nu o pot pătrunde. Această părere nu este a mea, ci a Bisericii lui Hristos care cântă: Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută...

Dar oare a fost cu totul ascunsă de îngeri şi de oameni această taină a întrupării lui Dumnezeu Cuvântul?

Nu!

Căci a fost cunoscută de îngeri şi revelată prin prooroci, însă în chip cu totul umbros. Căci îngerii au vestit-o patriarhilor, iar sfinţii prooroci cu mult înainte prin tainice profeţii mesianice au descoperit venirea Mîntuitorului pe pămînt.

În chip Tainic se vorbeşte de­spre tine în Sfintele Scripturi, Maica Celui Preaînalt. Căci Iacob, văzând scara de demult, care de mai înainte te închipuia pe tine, a zis: Cale de mergere a lui Dumnezeu este aceasta. Pentru aceasta, după vrednicie, auzi: Bucură-te, Ceea ce eşti Pli­nă de har, Domnul este cu tine!

Minunat semn a arătat lui Moise, grăitorului de cele sfin­te, rugul şi focul. Şi căutând sfârşitul, după curgerea vremii, a zis: la o Fecioară Curată îl întrezăresc, căreia, ca unei Năs­cătoare de Dumnezeu se va zice: Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Domnul este cu tine!

Proorocul Daniel te-a numit Munte În­ţelegător şi Marele Isaia, Născătoare de Dumnezeu, Judecătorul Ghedeon te-a văzut ca pe o Lână, iar Regele şi Proorocul David Sfinţenie îţi zice, iar într-alt loc, Uşă. Şi Arhanghelul Gavriil îţi strigă: Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Dom­nul este cu tine!

Dar ceea ce nici de îngeri, nici de oameni nu s-a ştiut, a fost chipul zămislirii lui Dumnezeu din Fecioară. Aceasta o adevereşte iarăşi Biserica prin cântarea: Iar minunea naşterii Tale, a o spune limba nu poate (Axion).

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut