Menu Home

Dă-ne și nouă, Bunule, lupta cea bună să o luptăm, calea postului să o săvârșim

Stăpâne atotţiitorule, Cel ce toată zidirea întru înţelepciune ai făcut-o și cu nespusă purtarea de grijă şi multă bunătatea Ta ne-ai adus întru preacuratele zilele acestea, spre curăţirea sufletelor și a trupurilor, spre înfrânarea poftelor, spre nădejdea învierii; Cel ce prin cele patruzeci de zile de post ai dat în mâna robului tău Moise pe lespezi literele cele scrise de Dumnezeu: dă-ne și nouă, Bunule, lupta cea bună să o luptăm, calea postului să o săvârșim, credinţa nedespărţită să o păzim, capetele nevăzuţilor balauri să le sfărâmăm și biruitori asupra păcatului să ne arătăm şi fără de osândă să ajungem să ne închinăm și sfintei Învieri. Că s-a binecuvântat şi s-a preamărit preacinstitul și de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui și al Fiului şi al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. (Liturghia Sf Grigorie)

Miercuri, 27 martie 2019, în a treia săptămână a Marelui Post s-a oficiat Liturghia specifică zilelor de rând din Paresimi, cea atribuită Sf Grigorie Dialogul.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut