Menu Home

Să smerim patimile cele trupești cu ferirea de mâncări şi cu urârea plăcerilor

Înjumătăţind curgerea celor patruzeci de zile ale postului, veniţi să mergem cu dragoste împreună cu Hristos la dumnezeiasca Patimă. Ca împreună cu Dânsul răstignindu-ne, să ne facem părtaşi Învierii Lui.

 Înjumătăţind acum postul şi ajungând, Hristoase al meu, la închinarea purtătoarei de viaţă Crucii Tale, căzând înaintea Ta strigăm către Tine: Mare eşti, iubitorule de oameni, şi mari sunt lucrurile Tale; că ai arătat cinstită Crucea Ta, căreia cu frică închinându-ne strigăm: Slavă marii Tale milostiviri. 

În mijlocul zilelor înfrânării venind astăzi cu puterea Crucii să preaslăvim pe Cel ce s-a înălţat pe ea, în mijlocul pământului, ca pe Mântuitorul şi Dumnezeul cel puternic, strigând: Arată-ne pe noi, Stăpîne, văzători ai Patimilor Tale şi ai cinstitei Învieri, dăruindu-ne îndurare şi mare milă. 

Să smerim patimile cele trupești cu ferirea de mâncări şi cu urârea plăcerilor şi lemnul Crucii cu credinţă să-l sărutăm; că se vede în arătare închinat şi pe toţi sfinţeşte cu dumnezeiescul har. Domnului să strigăm: Mulţumim Tie, Îndurate, Cel ce mântuieşti printr-însa sufletele noastre. 

(Triod)

Marți, 2 aprilie 2019, în biserica parohială, în cadrul adunării zilnice de rugăciune s-a citit imnografia zilei a doua din săptămâna a patra a Marelui Post.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut