Menu Home

Casă nouă pentru o familie harnică și credincioasă

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai binevoit a intra sub acoperământul vameşului Zaheu şi Te‑ai făcut mântuire Iui şi la toată casa lui, Însuţi şi acum păzeşte nevătămaţi de toată răutatea pe cei ce voiesc a locui aici şi aduc Ţie rugăciuni prin noi nevrednicii, binecuvântându‑i pe dânşii şi casa aceasta, şi păstrând totdeauna viaţa lor nebântuită şi dăruindu‑le cu îndestulare toate bunătăţile Tale spre folos prin binecuvântarea Ta; că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

În săptămâna femeii înțelepte de la puțul lui Iacov, o tânără familie din parohie, binecuvântată de Dumnezeu, a avut bucuria, ca după îndelungate osteneli, să mulțumească Domnului pentru ajutorul primit la lucrările de edificare ale căminului în care își vor crește copilașii.

Binecuvintează Doamne pe robii Tăi: Cătălin, Carmen, Teodor și Anis!

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut