Menu Home

Odiseea birocratică a recuperării cimitirului parohial

  După ce în mod samavolnic, autoritatea locală a trecut în patrimoniul public al comunei cimitirele parohiale (aflate de la întemeierea satului în proprietatea parohiei, ce a administrat și gospodărit mai mult de 140 de ani respectivele bunuri sacre) 

 sesizat asupra ilegalității flagrante, Consiliului Local Lupșanu, în hotărârea cu nr 15/ 29.05.2003, „a
aprobat radierea 
cimitirelor parohiale din Inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Lupșanu”
;

 Conform adresei nr 255/20.01.2011 a Primăriei
comunei Lupșanu
se atestă că „cimitirele parohiei Plevna nu fac parte din
domeniul public al comunei Lupșanu”
;

 În urma demersurilor inițiate de parohie, Comisia județeană
pentru  stabilirea drepturilor de
proprietate privată asupra terenurilor
,
prin hotărârea nr 389/11.04.2012,  „admite
și reconstituie dreptul de proprietate al parohiei Plevna pentru teren intravilan
aferent curții cimitirului Plevna și teren intravilan aferent curții
cimitirului Valea Rusului”
;

 OCPI Călărași
prin adresa 3244/27.08.2013 returnează Consiliului Local Lupșanu procesele
verbale de punere în posesie asupra cimitirelor, neputând elibera titlul de
proprietate, invocându-se faptul că „începând cu data de 20 mai 2013 s-a
suspendat activitatea Comisiei județene pentru 
stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor până la
întocmirea situației centralizatoare la nivelul unităților administrativ
teritoriale din cadrul județului Călărași, conform dispozițiilor Legii 165/
2013
”;

 Aceeași situație de blocaj instituțional era și la data de 22.12.2016, conform
adesei 6509 a Primăriei Lupșanu către Cabinet Avocat;

 Instituția Prefectului, sesizată la 23.01.2018, îndrumă petentul către Comisia locală de fond funciar Lupșanu pentru reluarea demersurilor tehnice în vederea întocmirii documentației conform noului cadru legislativ, în condițiile în care activitatea Comisiei județene pentru  stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor s-a „deblocat”;

  La 18.05 2018 se întocmește o nouă documentație pentru cimitirele parohiale ce va fi înaintată de către Primăria Comunei Lupșanu către OCPI Călărași la data de 29.08.2018. OCPI Călărași refuză, pe motive tehnice înaintarea, și se reface documentația ce este din nou trimisă la 11. 02.2019;

   La 6.03.2019 se întocmesc, iar la 28 mai 2019 sunt înmânate proprietarului Titlurile de proprietate asupra cimitirelor parohiale

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut