Menu Home

O nouă altoire la trupul tainic al lui Hristos

…Tu, Stăpâne a toate, arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfinţire, de curăţire trupului şi sufletului, dezlegare legăturilor, iertare păcatelor, luminare sufletelor, baie de a doua naştere, înnoire duhului, har de înfiere, îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor de viaţă. Că tu ai zis, Doamne: „Spălaţi-vă şi vă curăţiţi, ştergeţi vicleniile din sufletele voastre”. Tu ne-ai dăruit nouă de sus a doua naştere prin apă şi prin Duh. Arată-te, Doamne, spre apa aceasta şi dă celui ce se botează printr-însa a se lepăda de omul cel vechi, stricat de poftele înşelăciunii, şi a se îmbrăca în omul cel nou, înnoit după chipul Ziditorului său, ca fiind împreună-sădit cu asemănarea morţii Tale prin Botez, să fie părtaş şi Învierii Tale; şi păzind darul Sfântului Tău Duh şi sporind aşezământul harului, să ia plata chemării celei de sus şi să fie numărat cu cei întâi-născuţi înscrişi în ceruri, întru Tine, Dumnezeul şi Domnul nostru Iisus Hristos… (Rugăciunea sfințirii apei botezului)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut