Menu Home

Slujire în cinstea Mucenicului Multmilostiv (Pantelimon)

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care ai plecat cerurile și  Te-ai pogorât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre robii  Tăi și spre moștenirea  Ta. Că Ție, Judecătorului celui înfricoșător și iubitor de oameni, și-au plecat capetele închinându-Ți-se, robii  Tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila  Ta  și dorind după mântuirea  Ta. Pe aceștia păzește-i în toată vremea, și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete deșarte și de gânduri rele.

Vineri, 26 iulie 2019, în micuța biserică a filiei Valea Rusului s-a ținut slujbă de seară în cinstea Sfântului doctor fără de arginți și marele mucenic Pantelimon.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut