Invocare Sfântului Pantelimon

O, binecuvântat doctor, icoană şi nume al milei, să mijloceşti în faţa lui Hristos ca noi să primim iertare, căci tu ai luptat lupta cea dreaptă şi ţi-ai dat viaţa în mâinile Domnului, ca mucenic, în numele Lui! 

0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...