Menu Home

Părtășie cu creștinii ce serbează hramul bisericii parohiale

Maica Domnului se bucură de preacinstirea pe care i-o aduce Biserica. De aceea, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu îşi îndreaptă asupra comunităţii ecleziale rugăciunile şi mijlocirile ei pline de iubire maternă, în timp ce Biserica, în semn de recunoştinţă, mărturiseşte doxologic credinţa în maternitatea divină, pururea-fecioria, sfinţenia şi mijlocirea Maicii Domnului, adresându-i cu toată dragostea un cult de supravenerare. 
Preacurata Fecioară Maria reprezintă un adevărat model de urmat pentru toţi credincioşii, pe care ea îi conduce la întâlnirea cu Dumnezeu în Împărăţia cerurilor. În starea ei specială de îndumnezeire şi de acoperire de slavă, datorată fecioriei şi maternităţii divine, Maica Domnului reprezintă împlinirea şi dovedirea scopului ultim pentru care Dumnezeu l-a creat pe om. Aflată în apropiere maximă de Fiul ei şi Judecătorul Suprem al lumii, Fecioara Maria îi călăuzeşte de credincioşi în călătoria lor spre veşnicie, ajutându-i să ajungă la rândul lor la starea cea de-a dreapta, sub acoperământul de slavă şi de taină al lui Dumnezeu, în care ea însăşi se odihneşte. Abia atunci când vor atinge cu adevărat această stare de supremă fericire, credincioşii o vor putea vedea pe Maica Domnului în perfectă unitate cu Hristos, Cel care le va descoperi tuturor drepţilor taina excepţională a Fecioarei –modelul şi realizarea înrudirii spirituale a oamenilor cu Fiul lui Dumnezeu. (Dr Laurenţiu-Victor Chilibaru)
La Marea Sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, 15 august 2019, vizita pentru rugăciune și părtașie de har în parohia Radu Vodă, cu prilejul binecuvântat al hramului de vară al bisericii, s-a propovăduit credincioșilor despre rolul Maicii Domnului în susținerea parcursului duhovnicesc al oricărui creștin către întâlnirea prietenească, față către față cu Domnul Iisus în Împărăția Sa.
În încheiere, privind cu ochii spre icoană iar cu sufletul spre Maica Domnului, cea zugrăvită, s-a citit din Apanthisma (o culegere deosebită de rugăciuni ale Sfinților Părinți) o preafrumoasă rugăciune către Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare:
Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Mântuitorul şi Domnul nostru Iisus Hristos, ceea ce voieşti şi doreşti ca toţi oamenii, întru slava unuia născut Fiului tău intrând, să te vadă pe tine, cea aleasă mai înainte de întemeierea lumii, unealtă a mântuirii neamului nostru. 
Eu, netrebnicul şi necuratul robul tău, te rog pe tine cea mai curată decât soarele şi mai cinstită decât îngerii, primeşte rugăciunea mea şi nu mă lepăda pe mine. Căci cer de la cugetarea şi aşezarea ta cea milostivă şi iubitoare de oameni să te rogi Fiului tău Celui milostiv, ca una ce ai îndrăzneală, pentru mine, păcătosul, ca să asculte întinata mea rugăciune pe care cu zdrobire şi cu smerenie am făcut-o, şi să nu o defaime pentru că iese din inimă spurcată, ci ca un îndurat şi multmilostiv, prin rugăciunea ta, a Preacuratei Maicii Lui, să Se plece şi, spre mine căutând, să mă miluiască şi să-mi ierte mie toate păcatele mele, câte în toată viaţa mea am nelegiuit. 

Aşa fă, Doamna mea Preasfântă Fecioară, iar eu îţi voi fi ţie dator să propovăduiesc de-a pururea măririle tale şi darul tău cel negrăit, că binecuvântată şi cu daruri dăruită eşti în vecii vecilor.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut