Menu Home

Poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase

Cel Ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe dreptcredincioşii creştini, dăruindu-le biruinţă asupra celui protivnic; având ajutorul Tău, armă de pace nebiruită biruinţă.

În ajunul sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, 13 septembrie 2019, în biserica parohială s-a oficiat, slujbă de seară, vecernia și litia. Cateheza a vizat cunoașterea mai bună a semnificației și rostului Litiei. 

Slujba Litiei se săvârşeşte unită cu Vecernia cea Mare şi are două părţi. 


 Prima parte este o rugăciune stăruitoare, care a şi dat numele întregii slujbe. Aici se pomeneşte un mare număr de sfinţi, începând cu Maica Domnului şi continunând cu  Îngeri, Ioan Botezătorul, Apostolii, Ierar­hii, Mucenicii, Cuvioşii şi Sfinţii pomeniţi în ziua respectivă.

 În a doua parte, rugăciunea preotului se răsfrânge asupra a patru feluri de daruri aduse de credincioși: pâine (cinci pâini), grâu, vin si untdelemn. 
Pâinile care se binecuvântează simbolizează cele cinci pâini pe care Mântuitorul le-a binecuvântat, înmulţindu-le în chip minunat şi săturând cu ele în pustie cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii (Luca 9, 12-17). 
Grâul, vinul şi untdelemnul ce se aduc la Litie şi se binecuvintează împreună cu pâinile reprezintă prinosul sau ofranda adusă de noi lui Dumnezeu din roadele de căpetenie ale pământului (ce alcătuiesc hrana noastră principală), având ca model jertfa adusă de către Abel şi de către evrei în Templul Legii Vechi. Când aducem aceste ofrande, cerem ca Dumnezeu să le binecuvânteze şi să le înmulţească în toţi anii „în satul nostru, ţara acesta şi în toată lumea“, iar „pe credincioşii care vor gusta din ele să-i sfinţească“.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut