În rânza fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi...

În rânza fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi în chipul Crucii, mântuitoarea Patimă mai înainte a închipuit-o lămurit; de unde a treia zi ieşind, învierea cea mai presus de lume a însemnat, a lui Hristos Dumnezeu, Cel ce S-a răstignit cu trupul, iar cu învierea cea de a treia zi lumea a luminat.

Sâmbătă, 21 septembrie 2019, în ziua odovaniei Înălțării Sfintei Cruci, pomenindu-se Sfântul proroc Iona, s-a citit cartea acestuia din Vechiul Testament, de unde s-au extras principalele învățături: 
când Dumnezeu cheamă la îndeplinirea unei misiuni nu trebuie să ezităm a spune "iată-mă Doamne!";

cele trei zile și trei nopți în pântecele fiarei din apă sunt tipul profetic al îngroparii lui Hristos,;

pocăința adevarată ajunge iute și rodește milostivirea lui Dumnezeu; 

cazul primirii pocăinței ninivitenilor descris în cartea Iona arată că "Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu".

0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...