Credem că Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos...

"Credem că Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, S-a micşorat pe Sine Însuşi, adică a luat în propriul Său ipostas trup omenesc, zămislit în pântecele Pururea Fecioarei Maria de la Duhul Sfânt şi S-a înomenit; că El S-a născut fără a produce durere sau chinuri propriei Sale Mame după trup şi fără stricarea fecioriei ei; a pătimit, S-a îngropat şi a înviat întru mărire a treia zi, după Scripturi; S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui, şi iarăşi va veni, precum noi aşteptăm, să judece viii şi morţii. "

Mărturisirea patriarhului Dositei (1672)
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...