Concurs interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică

EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR

ŞI

CENTRUL CULTURAL UNESCO IONEL PERLEA

 

 

                           

Concurs interjudeţean cu tematică religioasă

de creație plastică

 

Ediţia a IX-a

 

 2019

 

TEMA CONCURSULUI:

 

2019 - Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română.

              - Anul mărturisirii prin fapte a credinței creștin ortodoxe în Episcopia Sloboziei și Călărașilor.


Organizat cu binecuvântarea Preasfinţitului VINCENŢIU Episcopul Sloboziei și Călăraşilor

 

PARTENERI:

-         Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

-         Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea – Slobozia;

-         Uniunea Artiştilor Plastici – Slobozia;

-         Protopopiatele din Eparhie;

-         Inspectoratele şcolare judeţene, reprezentate de inspectorii de religie;

-         Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab Slobozia;

-         Furnizori de servicii sociale acreditate din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi (furnizori publici şi privaţi).

 

COORDONATORI:

-         Pc. consilier cultural, Pr. Manuel Rusu;

-         Dl. Gheorghe Petre, președinte al UAP Ialomița;

-         Dna director Clementina Tudor;

-         Dl. insp. pentru catehizare, Ştefan Alexandru Tănase.

 

 

ARGUMENT:

Anul 2019 a fost consacrat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești.

Concursul va evidenția importanța satului pentru dezvoltarea, păstrarea și promovarea tradițiilor și valorilor creștine românești, precum și contribuția principalelor personalități din mediul rural la înflorirea acestui spațiu. De asemenea, în cadrul acestui concurs se vor fi conturate portretele și faptele Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, precum și contribuția pe care traducătorii de cărți bisericești au avut-o în privința dezvoltării sentimentului național și al formării limbii române.

 

SCOPUL CONCURSULUI:

Scopul concursului este acela de a cultiva dragostea față de țară și de Biserică, și de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiționale și a afirmării propriei identități religioase, culturale și naționale.

 

OBIECTIVE:

-         Exprimarea, prin intermediul creației plastice, a sentimentului religios prezent în sufletele copiilor;

-         Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări plastice cu temă religioasă;

-         Dezvoltarea imaginației și a încrederii în talentul lor;

-         Înțelegerea libertății și asumarea ei din perspectivă creștină;

-         Consolidarea unității de neam și credință;

-         Asigurarea unei bune colaborări Biserică - Școală – Familie;

-         Cunoaşterea şi mărturisirea credinţei creştine.

 

GRUP ŢINTĂ:

-         elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal din Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

-         grupurile catehetice parohiale;

-         copii/elevi, beneficiari ai serviciilor sociale oferite de către furnizori de servicii sociale acreditate din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi;

-         cadre didactice de religie şi profesorii de educaţie plastică ai şcolilor respective.

 

PERIOADA DERULĂRII CONCURSULUI:

1 octombrie – 17 decembrie 2019, ora 12:00.

 

SECȚIUNI:

I . Învățământ religios – ciclul primar

● compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;

colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă;

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

 

II. Învățământ religios – ciclul gimnazial

compoziție plastică( desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;

● colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă;

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

 

III. Învățământ religios – ciclul liceal şi învățământul teologic preuniversitar

compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.


0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...