Menu Home

Mai ales în post îi încredințăm Domnului pe bolnavi, ca să-i aline şi să-i mântuiască

Vineri, 23 noiembrie 2019, în comuniunea de rugăciune oferită de adunarea credincioșilor și de prezența părinților Aurelian și Marcel, s-a slujit în biserica parohială Taina Sfântului Maslu.
„Cât de mare a fost grija Domnului, pe care a arătat-o faţă  de trupurile  şi sufletele  bolnavilor,  şi pe care a poruncit  şi credincioşilor să  o aibă față de cei bolnavi, ne-o mărturiseşte îndeajuns Sfânta Evanghelie  şi ne-o arată Taina Ungerii bolnavilor, pe care El a orânduit-o  şi pe care  Epistola Sfântului Iacob  ne-o face cunoscută  şi pe care apoi Biserica a obişnuit să o administreze membrilor săi prin ungerea şi rugăciunea preoţilor, încredinţându-i Domnului pe bolnavi, ca să-i aline  şi să-i mântuiască (Iac  5,14-16).  Căci omul grav bolnav are nevoie de un har special al lui Dumnezeu, ca nu cumva, apăsat de nelinişte, să  cadă  în deprimare sufletească  şi, supus ispitelor, să-şi piardă  chiar credinţa. De aceea, Hristos îi întăreşte pe credincioşii Săi, care suferă  de boală, cu ajutorul cel mai puternic, care este Taina Sfântului Maslu.” (R. U.)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut