Menu Home

O rugăciune din secolul I pentru popor și conducători politici

În contextul desfășurării, în duminica a XXX-a după Rusalii, 24 noiembrie 2019, a turului doi pentru scrutinul electoral prezidențial, la sfârșitul Sfintei Liturghii s-a citit, din Epistola către Corinteni a Sfântului Clement Romanul, una dintre cele mai vechi rugăciuni liturgice din epoca apostolică, o mărturie prețioasă despre modul cum se rugau primii creștini, inclusiv pentru împărații romani și pentru binele obștesc al tuturor:
Nădăjduim în numele Tău, începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine. Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, Care întru sfinți te odihnești, Cel ce umilești trufia celor mândri, Cel ce risipești sfaturile neamurilor, Cel ce ridici pe cei smeriți la înălțime și smerești pe cel înalt, Cel ce îmbogățești și faci sărac, Cel ce ucizi și faci viu, Singurul Binefăcător al duhurilor și Dumnezeul oricărui trup, Cel ce privești în adâncuri, Cel ce vezi faptele omenești, Ajutorul celor în primejdii, Mântuitorul celor deznădăjduiți, Făcătorul și Ocrotitorul oricarui duh, Cel ce înmulțești neamurile pe pământ și din toate ai ales pe cei ce Te iubesc pe Tine, prin Iisus Hristos, Fiul Tău cel iubit, prin Care ne-ai învățat, ne-ai sfințit și ne-ai cinstit, pe Tine Te rugăm, Stăpâne, fii Ajutorul și Sprijinitorul nostru. Mântuiește pe cei dintre noi care sunt în strâmtoare; pe cei smeriți miluiește-i, pe cei căzuti ridică-i, celor din nevoi arată-Te, pe cei bolnavi vindecă-i, pe cei rătăciți din poporul Tău întoarce-i; satură pe cei flămânzi, slobozește pe cei legați dintre noi, ridică-i pe cei slabi, mângâie pe cei slabi la suflet, ca toate neamurile să Te cunoască pe Tine, că Tu ești singurul Dumnezeu și Iisus Hristos Fiul Tău, iar noi poporul Tău și oile pășunii Tale. Tu, prin lucrările puterii Tale, ai făcut cunoscută alcătuirea veșnica a lumii. Tu, Doamne, ai zidit lumea, Tu, Cel ce ești credincios în toate neamurile, drept în judecățile Tale, minunat în putere și măreție, înțelept în a zidi și priceput în a întemeia cele zidite de Tine. Milostive și Îndurate, iartă-ne nouă fărădelegile, nedreptățile, păcatele și greșelile noastre. Nu socoti păcatele robilor și roabelor Tale, ci curăță-ne cu curățenia adevărului Tău și îndreaptă pașii noștri ca să mergem în sfințenia inimii și să facem cele bune și bineplăcute înaintea Ta și înaintea conducătorilor noștri. Da, Stăpâne, arată fața Ta peste noi, spre cele bune în pace, ca să ne acoperi pe noi cu mâna Ta cea puternică, să ne izbăvești de tot păcatul cu brațul Tău cel înalt și să ne scapi de cei ce ne urăsc pe nedrept. Dă-ne înțelegere și pace, nouă și tuturor celor ce locuiesc pământul, precum ai dat părinților noștri, când Te chemau cu cuvioșie, în credință și adevăr, ca să ne supunem Atotputernicului și Preasfântului Tău nume, conducătorilor și stăpânitorilor noștri de pe pământ. Tu, Stăpâne, le-ai dat lor stăpânirea împărăției prin puterea Ta cea mare și nespusă, pentru ca noi, cunoscând slava și cinstea dată lor de Tine, să ne supunem lor, întru nimic împotrivindu-ne voinței Tale. Dă-le lor, Doamne, sănătate, pace, înțelegere, bună rânduială, ca să conducă fără piedică stăpânirea dată lor de Tine. Că Tu, Stăpâne, cerescule Împărat al veacurilor, Cel ce dai fiilor oamenilor slavă, cinste și stăpânire peste cele ce sunt pe pământ, Tu, Doamne, îndreptează gâdul lor spre ce este bun și bineplăcut înaintea Ta, ca ei, conducând în pace și blândețe și cu cuvioșie stăpânirea dată lor de Tine, să aibă parte de îndurarea Ta. Pe Tine, Care singur ești puternic a face cu noi aceasta și alte mai multe bunătăți, Te lăudăm prin Iisus Hristos, Arhiereul și Apărătorul sufletelor noastre, prin Care Ție slavă și măreția și acum și din neam în neam și în vecii vecilor, Amin.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut