Menu Home

Comuniunea sfinților vs reducționismul protestant asupra mântuirii

Sfinte Părinte Stelian, sprijinitorul şi călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupeşti biruind şi împreună cu îngerii locuind, priveşti neîncetat mărirea cea gătită Sfinţilor, de lumina cerească umplându-te. Acum, în mărirea cerească vieţuind şi înaintea Împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioşii care cu îndrăzneală înalţă rugăciuni şi cer sprijinul tău.  Ocroteşte cu rugăciunile tale familiile şi pe copiii noştri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate şi mântuire, ca prin tine şi împreună cu tine să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. (Rugăciune către Sf Stelian, 26 noiembrie)

„Reducţionismul tragic al conceptului protestant de mântuire a dus la o neglijare foarte gravă a îndumnezeirii şi a născut eroarea gravă a obiectificării vieţii umane căzute şi a limitărilor ei şi proiectarea acesteia în viitor. Aceasta i-a împiedicat pe protestanţi să înţeleagă potenţialul transformării umane în această viaţă. Tradiţia protestantă nu are sfinţi. Acest reductivism i-a despărţit de îmbrăţişarea firească a sfinţilor Raiului şi de comuniunea activă cu ei. În concepţia protestantă despre mântuire, cei care se află în Rai nu pot să depăşească normele omeneşti de comunicare şi existenţă, astfel încât să păstreze o comuniune personală cu creştinii de pe pământ. Tradiţia Bisericii Ortodoxe evidenţiază faptul că Viaţa în Duhul, Viaţa dumnezeiască, depăşeşte hotarele căzute care definesc existenţa noastră actuală. O astfel de viaţă a fost cu putinţă de văzut în profeţii evrei care au depăşit limitele firii omeneşti căzute, fiind tip al omului răscumpărat. Chipul Profetului Moise, Văzătorul-de-Dumnezeu, a fost transfigurat de lumină necreată (Ieș 34, 30) prin comuniunea cu Dumnezeu. Profetul Elisei a putut să audă şi să vadă ceea ce regele Aramului din Siria plănuia împreună cu sfetnicii în privinţa războiului, deşi aceştia se aflau la mulţi kilometri distanţă. Sfinţii lui Dumnezeu, care locuiesc împreună cu El în ceruri, nu sunt legaţi de limitările firii omeneşti căzute. Potrivit Scripturilor, ei cunosc şi poartă de grijă de Biserica luptătoare“. (Mai multe învățăminte de folos la Pr Josiah Trenham, Stâncă și nisip, Doxologia, 2018)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut