Sfântul Proroc Sofonie- profetul mâniei și speranței

Sfântul Proroc Sofonie - a trăit la Ierusalim la începutul domniei regelui Iosia (640-609 î.Hr.).
A primit harul proorociei şi a proorocit despre căderea şi pustiirea Ierusalimului şi despre necazurile cele mari ce vor veni peste iudei. A mai proorocit că neamurile vor ajunge popor ales al lui Dumnezeu; că ruşinare va fi pentru cei necredincioşi şi mărire pentru cei drepţi; că Hristos Domnul va fi Judecător şi Împărat a toată suflarea cuvântătoare şi că va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Pomenirea lui se face la 3 decembrie.

www.parohiaplevna.ro0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...