Menu Home

O cale de legătură între DN 3 și DN 3A primește covor asfaltic

 „Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai venit în lume ca să faci cale oricărui om spre suirea la ceruri şi ne-ai arătat căi de mântuire, Cel ce ai trimis pe Înaintemergătorul şi Botezătorul Tău Ioan ca pe un înger înaintea feţei Tale, ca să-Ți pregătească dinainte calea, Ție ne rugăm: binecuvintează şi acum acest drum, ale cărui lucrări s-au încheiat şi pe care îl deschidem astăzi. Ocroteşte sub dumnezeiescul Tău acoperământ pe cei ce vor merge pe acest drum, povăţuindu-i întru toate ca, fiind conduşi de dreapta Ta, să urmeze Ție şi călătoria cea bună cu vrednicie să o săvârşească. Pomeneşte-ne, Doamne, pe noi toţi, care avem trebuinţă de iubirea Ta de oameni şi întăreşte-ne ca să nu ne poticnim de piatră picioarele. Aşa, Doamne, Dumnezeul nostru, îndreplează calea vieţii noastre şi condu picioarele noastre pe cărările poruncilor Tale, învrednicindu-ne să umblăm ca fii al luminii, să fugim de întunericul păcatului şi să urmăm Tie, lncepătorul vieţii noastre; că ‘Ih eşti Calea, Adevărul şl Viaţa şi Tie înălţăm mulţumiri, împreună şî Părintelui Tău Celui fără de început şi Preasfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. ” (Rugăciune pentru binecuvântarea unui drum public)


Modernizarea Drumului Judeţean 304, ce face legătura între Plevna – Mihai Viteazu şi Dâlga a fost finalizată, iar miercuri, 4 decembrie 2019, având loc recepţia lucrărilor.  E un drum de circa 8 km care traversează 3 UAT-uri, valoarea lucrărilor de asfaltare fiind de 5,4 milioane lei, bani proveniţi din bugetul Consiliului Judeţean  Călărași.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut