Menu Home

Albina Bisericii: adună dulceaţa cinstirii de Dumnezeu și are acul ce răneşte hulele ereticilor

Sfântul Vasile s-a născut în timpul domniei împăratului Constantin cel Mare. Încă nebotezat fiind, Sfântul Vasile a stat cincisprezece ani la Atena unde a studiat filosofia, retorica, astronomia, şi toate ştiinţele acelui timp.
Colegi de studii i-au fost Sfântul Grigorie Teologul şi Iulian, împăratul apostat de mai târziu.
La anii maturităţii a primit Sfântul Botez în apele Iordanului împreună cu [celebrul] Eubul, fostul său profesor.
A fost episcop al Cezareei Capadociei timp de aproape zece ani, şi şi-a încheiat viaţa pământească la vârsta de cincizeci de ani în ziua de 1 ianuarie a anului 379. 
A fost apărător mare al Ortodoxiei, luminător al curăţiei morale, zelot al trării religioase, culme a gândirii teologice, ziditor şi stâlp al Bisericii lui Dumnezeu.
Sfântul Vasile şi-a meritat pe deplin titlul de „Mare”, în cântările sale, Biserica îl numeşte „dumnezeiasca albină a Bisericii lui Hristos care adună sufletele credincioşilor cu dulceaţa cinstirii de Dumnezeu, iar cu acul dumnezeiescului dor, ca şi cu o armă, răneşte hulele ereticilor. „
Se păstrează numeroase scrieri ale acestui Sfânt Părinte al Bisericii, scrieri teologice, apologetice, ascetice, canonice precum şi Sfânta Liturghie care îi poartă numele.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut