Cântare Iordanului

Veseleşte-te acum Iordane şi dănţuieşte, o Ioane săltează, lumea toată bucură-te ! Iată S-a arătat Hristos, şi S-a golit, şi S-a botezat, îmbrăcând firea omenească în haina nestricăciunii.

Fericit este râul că întru sine primind pe Făcătorul botezându-Se, s-a arătat izvor de apă de viaţă purtătoare, spre mântuirea noastră, celor ce cântăm : Mântuitorule Dumnezeule bine eşti cuvântat.

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...