Binecuvântarea gospodarilor harnici


Mărturisim harul Tău, vestim mila Ta, nu tăinuim facerea Ta de bine; toată făptura Te laudă pe Tine, Cel ce Te-ai arătat. (Rugăciunea de sfințire a apelor)

 La Bobotează, după sfințirea apelor, se binecuvintează caii, roada harniciei și ostenelilor gospodarilor harnici.


www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...