Menu Home

Despre analfabetismul funcțional cu…Mihai Eminescu

 „Copiii români sunt încărcaţi cu materii atât de multe şi atât de diverse, încât nici profesorii, nici scolarii nu se pot orienta în capetele lor. Aceşti copii nu învaţă nimic, pentru că memoria nu păstrează nimic nepriceput, nerumegat, unde interesul viu Şi judecata copilului n-au jucat nici un rol. Singurul efect al încărcării memoriei cu lucruri pe care nu le poate mistui e sila şi scârba copilului de carte. La acest rezultat au ajuns aproape toate şcoalele la noi. Vezi tineri care au învăţat Iatineste, greceşte, istoria universală, logică si psihologie, ştiinţe naturale, geografie în toate clasele, drept administrativ, economie politică, au trecut bacalaureatul şi… cu toate astea, nu știu a scrie o frază corectă, iar a doua zi după ce au părăsit şcoala au uitat tot…”
 „A sili pe un popor să înveţe altă limbă însemnează a-l tâmpi, a-l face intelectual inept, deci și economic și politic inept.” 
„Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însusi profesorul.” 
„Educatiunea e cultura caracterului. Cultura e educaţiunea minţii. Educaţiunea are a cultiva inima şi moravurile, cultura are a educa mintea. De aceea, un om bine educat, cu inimă, caracter şi moravuri bune, poate să fle cu un cerc restrâns de cunoştinţe, pe când, din contra, cultura, cunoştinţele cele mai vaste pot fu cuprinse de un om fără caracter, imoral, fără inimă.” 
„Prin ignorarea laturii educative a şcolii, a bisericii, a vieţii de stat, am ajuns a face dintr-o ţară înzestrată cu atât de multe condiţii de dezvoltare sănătoasă, această Americă dunăreană, o ţară în care totul e atins de morbiditate.” 
 Analfabetism funcțional este o noțiune care se referă la persoanele care știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce au citit. Mai precis, o persoană poate să reproducă verbal sau în scris un text, dar nu îl înțelege suficient pentru a-l folosi ca resursă în reușita unei acțiuni sau în performanță. Semnele grafice sunt recunoscute, dar conținutul de idei nu este înțeles decât, eventual, la un nivel foarte superficial. (Wikipedia)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut