Menu Home

Seminarul Teologic din Slobozia se prezintă copiilor din școlile eparhiei

CINE SUNTEM?

Suntem Şcoală prin excelenţă: primele forme instituţionale de învăţământ au fost cele ale Bisericii. Cu noi înveţi nu doar pentru a-ţi câştiga cele necesare vieţii, ci şi cum să ai o viaţă mai frumoasă şi fericită. Avem peste 20 ani de experienţă, 90% dintre elevii noştri au urmat cariera aleasă, fiind singurul liceu din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi ai cărui elevi au perspective reale de a profesa în domeniu. Seminarul are ca ocrotitor pe Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, model pentru aspiranţii la misiunea preoţească din Bărăgan şi din împrejurimi. Prin educaţia moral – religioasă pe care o oferă copiilor, liceul nostru urmăreşte să devină iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii, continuator al tradiţiilor locale şi totodată un mărturisitor şi propovăduitor al Evangheliei lui Hristos.

UNDE NE GĂSIŢI?

SLOBOZIA, STR. AL.ODOBESCU, NR.2, COD 920025,TELEFON/FAX0243/231796

WEB: www.seminarulteologicslobozia.ro

EMAIL:  seminaru_teologic_slobozia@yahoo.com

În anul şcolar 2019- 2020, colectivul de cadre didactice este format din:

          PC Pr. Marin Sebastian, director, profesor dogmatică;

          PC Pr. Mititelu Laurenţiu, profesor spiritualitate si liturgică;

          PC Pr. Pătraşcu Constantin, profesor IBOR, IBU, omiletică, drept;

          PC Pr. Stanciu Cătălin, profesor muzică liniară;

          PC Pr. Vasile Daniel Alexandru – profesor muzică psaltică;

          Pcuv. Protos. Budea Maxim, profesor discipline biblice.

„ŞCOALĂ PENTRU TINE” – Burse şi masă gratuită la cantina proprie

Episcopia  Sloboziei şi Călăraşilor acordă lunar burse la 4 elevi din fiecare clasă, în valoare de 200 lei/elev şi subvenţionează contravaloarea mesei servite la cantină de elevii din internat care au medii peste 8,00( 70% din elevi beneficiază de această formă de susţinere).

SCOPUL PRINCIPAL

Pregătirea elevilor pentru a deveni teologi şi buni creştini ai Bisericii Ortodoxe Române.

ÎN  SLUJBA  LUI  DUMNEZEU ŞI  SUB  OCROTIREA  LUI

Competenţele  profesionale certificate în calificarea profesională sunt:

1.      Cunoaşterea  corectă  a învăţăturii  de  credinţă.

2.      Aplicarea  învăţăturii  de  credinţă  în  viaţa  practică.

3.      Fundamentarea  biblică  a  învăţăturii  de  credinţă.

4.      Oficierea  corectă  a  cultului  divin.

5.      Exprimarea  practică  în  cultul  divin  a  învăţăturii  de  credinţă.

6.      Capacitatea  de  a  învăţa  şi  predica  cuvântul  lui  Dumnezeu.

7.      Organizarea  de  activităţi  filantropice.

CONDIȚII PENTRU STUDIU, CAZARE ȘI MASĂ

             Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Slobozia oferă elevilor condiții de studiu într-un corp de clădire recent renovat și îmbunătățit, P+1, care cuprinde:

          4 săli de clasă

–     paraclis

          laborator de informatică

          bibliotecă

          sală de pregătire pentru cor

          cabinet medical

          cancelarie

          secretariat

          contabilitate

          biroul directorului

               Într-un corp de clădire distinct se află bucătăria şi cantina, cu o capacitate de 90 locuri şi care beneficiază de toate condiţiile conforme normelor de funcţionare. Aici elevii servesc cele 3 mese zilnice, în cadrul cărora primesc hrana potrivită unei dezvoltări fizice armonioase.

                Elevii interni sunt cazaţi la internatul din incinta Liceului „Mihai Eminescu” Slobozia, etajul II, renovat şi dotat cu mobilier nou. În fiecare cameră sunt cazaţi între 3 şi 6 elevi, aceştia având la dispoziţie o sală pentru studiu şi vizionare TV precum şi o sală de gimnastică.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut