Menu Home

Profețiile mesianice împlinite

Proorocilor Te-ai arătat cât era prin putinţă Iisuse a Te vedea odinioară, iar acum Cuvinte al lui Dumnezeu, Te-ai arătat de bunăvoie în toată lumea cu trup din Fecioara Maria, Hristoase, arătând mântuirea Ta tuturor celor din Adam, ca un Iubitor de oameni.(Minei, 4 februarie)1. Profeţia lui Iacob.
Iacob, părintele celor 12 neamuri ale lui Israel numește pe Mântuitorul ca fiind Împăciuitorul, adică Acela care va împăca pe om cu Dumnezeu.

2. Profeţia lui Moise.
Moise, cel ales de Dumnezeu ca să conducă pe poporul iudeu la întoarcerea din Egipt, profeţeşte poporului venirea Mântuitorului ca Proroc al lui Dumnezeu.

3. Regele David.
A proorocit în psalmii pe care i-a scris despre multe momente din viaţa Mântuitorului.

4. Profeții mari.
Dintre profeţii mari, cel care a prezis mai precis naşterea, minunile şi pătimirile Domnului nostru Iisus Hristos este Isaia, încât citindu-le îţi pare a fi luat parte la ele.
 Profetul Ieremia îl zugrăveşte pe Iisus ca pe păstorul turmei, pe care o va mântui.
 Profetul Iezechiel a profeţit nu numai despre Domnul, ci şi despre sfinţii patru evanghelişti.
Profetul Daniel a arătat precis timpul când se va naşte Mântuitorul, cu aproape şase sute de ani înainte de venirea Acestuia.

5. Cei 12 profeţi mici au profeţit momente şi fapte din viaţa Lui, care s-au adeverit întocmai, fiecare la timpul său.
Osea – a profeţit chemarea Pruncului din Egipt: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu” (Osea 11, 1). E vorba de fuga şi întoarcerea din Egipt a Pruncului Hristos.
Ioil – vede în Mesia pe Învăţătorul dreptăţii şi prooroceşte despre pogorârea Sfântului Duh, fapt împlinit în ziua Cincizecimii. (Ioil 3,1)
Iona – simbol mesianic al morţii şi învierii lui Hristos, prin vieţuirea de trei zile în pântecele chitului.
Miheia – arată că Mântuitorul se va naşte în Betleemul Iudeii şi că obârşia Lui este din început, din zilele veşniciei. (Miheia 4, 2-4)
Zaharia – despre intrarea Domnului în Ierusalim de Florii, ca un împărat smerit şi călare pe asin. (Zaharia 9,9) şi despre Iisus ca Păstorul cel bun, Care a fost vândut cu treizeci de arginţi. (Zaharia 12,10)
Maleahi – despre instituirea jertfei noi (Euharistia) şi despre venirea Înaintemergătorului lui Mesia. (Prof.  Mirela Șova)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut