Menu Home

Organizarea Bisericii- principiul autonomiei

Cuvântul autonomie desemnează în materie de drept o realitate superioară autocefaliei, întrucât are înțeles juridic mai precis, mai adecvat și mai cuprinzător. Căci prin autonomie se exprimă faptul că „cineva își alege sieși lege, se conduce după o lege proprie pe care și-o face el singur, fără amestec din afară. Cuvântul autocefalie desemnează cârmuirea prin căpetenie proprie. În orice caz, fondul comun al autocefaliei- ca ocârmuire prin căpetenie proprie, și al autonomiei- ca ocârmuire prin legi proprii, este același, deosebirea fiind numai de grad”.

Autonomia bisericească externă – este rânduiala potrivit căreia biserica este independentă față de toate organizațiile și instituțile din afara ei, în primul rând față de stat, ceea ce înseamnă că Biserica își poate elabora legiile ei propri. Nu poți impune ca Biserica să aibă alte principi și credințe. Autonomia bisericeasă trebuie să fie recunoscută la rândul ei de stat, acolo unde statul nu recunoaște autonomia bisericească se crează o stare de conflict și persecuție. Constituția actuală a României prin articolul 29 recunoaște autonomia cultelor deci și a Bisericii Ortodoxe Române.

Autonomia bisericească internă – este rânduiala potrivit căreia fiecare unitate bisericească are independență relativă față de alte unități bisericești fără a afecta unitatea dogmatică, cultică și canononică a Biserici. Cea mai mică autonomie este autonomia parohială și cea mai mare este autonomia unor arhiepiscopi sau mitropoli din cadru unor biserici autocefale care au statut de organizare și funcționare propriu de ex.: episcopile, arhiepiscopiile și mitropoliile din afara româniei de ex. Biserica Moldovei. Felul în care autonomia este reglementată, este foarte diferit în istorie, de la autonomie lărgită aproape confundabilă cu autocefalia până la autonomie foarte restrânsă. Limitele autonomiei pot merge până la anularea ei. Unele biserici locale sunt autonome fără a fi autocefale, ca de exemplu Mitropolia ortodoxă a Finlandei, fără ca ea să depindă de o anumită biserică mamă.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut