Menu Home

Cateheză vizuală, prescura și Agnețul

Fără sămânţă, din Dumnezeiescul Duh şi cu sfatul Tatălui, ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel ce este din Tatăl, fără mamă mai-nainte de veci şi pentru noi din tine fără de tată fiind, cu trup L-ai născut, şi prunc cu lapte L-ai hrănit. Pentru aceasta nu înceta a-L ruga, să se mântuiască din primejdii sufletele noastre. (Triod)

Conform unei interpretări, prescura simbolizează chiar pântecele Maicii Domnului, din care S-a întrupat ca Om,  Dumnezeu Cuvântul. Așa cum din pântecele ei S-a întrupat Domnul, la fel și din prescură se extrage Agnețul – ce va deveni prin invocarea Duhului Sfânt, Trupul lui Hristos. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut