Menu Home

Binecuvântarea ostenelii postului

 În rânduiala slujbelor bisericeşti, în duminica lăsatului sec de brânză pentru Postul Mare sau Postul Sfintelor Paşti, cel mai vechi și important post bisericesc, după Sfânta Liturghie, se citește o rugăciune ce cuprinde întreaga viziune teologică a virtuții postului. 


 Urmând practicii îndătinate, duminică 1 martie 2020, s-a citit în biserica parohială rugăciunea de binecuvântare a postului:

Nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt departe pe mare, Dumnezeul nostru, Care mai înainte ai rânduit prin Legea cea veche şi cea nouă aceste patruzeci de zile, la care ne‑ai învrednicit acum să ajungem; de la Tine cerem şi Ţie ne rugăm, întăreşte‑ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim într‑însele cu bună nevoinţă, spre slava numelui Tău celui sfânt şi spre iertarea păcatelor noastre, pentru omorârea patimilor şi stârpirea a tot păcatul, pentru ca prin pocăinţă împreună cu Tine răstignindu‑ne şi îngropându‑ne, să ne sculăm din faptele cele moarte şi să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta în toate zilele noastre. Că Ţie se cuvine a ne milui şi a ne mântui pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut