Menu Home

Gând subiectiv legat de Rugăciunea pentru îndepărtarea primejdiei de obște

 Cancelaria Sfântului Sinod a trimis, fiecarei parohii și mănăstiri din Patriarhia Română, o Rugăciune de pocăință și de implorare a milei divine, pentru oprirea noii boli molipsitoare, spre a fi citită la finalul fiecărei slujbe.

Deși rugăciunea este adresată Bunului Dumnezeu în termeni generali, pentru întreaga omenire suferindă și pentru toti cei se jertfesc îngrijind pe cei suferinzi, noi, creștinii din Parohia Plevna, identificam în fiecare cerere a acestei rugăciuni, persoane dragi, cunoscute nouă, ce se află sau se pot afla în războiul nevăzut al suferinței, motiv pentru care rugăciunea obștii parohiale este puternică și însuflețită de dragoste frățească:

 „Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine,  Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. 

  

 În parohie este izolat la domiciliu un tânăr enoriaș ce s-a întors de curând din Italia. Chiar dacă pentru un tânăr de azi, cele două săptămâni de izolare în casă par dificil de îndurat, el este foarte conștient de situația în care se află și de eventuala amenințare pentru ceilalți consăteni. Doamne, gonește duhul de slăbiciune din el și îndepărtează de la el durerea, rănile, febra și slabiciunile. Dacă are păcate și greșeli, iartă-i-le, din dragoste pentru oameni.

  Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.

  O fiică a satului nostru, medic, doctor în științe medicale, slujește cu multă competență și dedicație vocația tămăduitoare chiar în epicentrul științific și medical al luptei cu noua epidemie, Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș. Doamne, Dumnezeule al milei și al îndurărilor, trimite harul Tău cel sfințitor peste doctori, acoperindu-i cu harul Tău ca un Bun și de oameni iubitor.

 Îndepărtează toată boala și suferinţa din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale.

Destul de mulți consăteni au rude în Italia, Spania, Regatul Unit, Belgia, pentru care sunt foarte îngrijorați. Apără-i Doamne de toate cursele vrăj­mașilor văzuți și nevăzuți. Po­run­cește îngerilor Tăi ca totdeauna să le fie călăuze și povățuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda și preamări în veci. 

Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor”.

  

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut