Menu Home

Pe cine nu ascultă Maica Domnului? Pe cel ce nu strigă!

  Cu câțiva ani în urmă, o evlavioasă fiică a Țării de Sus, cu nume împrumutat de la Maica Domnului, împreună cu soțul ei binecuvântat, Filip, (mutat acum de la noi), au primit de Sus ascultare și au făcut către cei mai de jos și nevrednici creștinească dragoste, oferind comunității noastre generoase daruri materiale (acoperăminte și țesături specifice Postului Mare pentru întreg mobilierul bisericesc, icoane și multe cărți) dar și neîncetat și simțit sprijin duhovnicesc, prin înscrierea noastră în puternica lucrare de rugăciune și pomenire la Mănăstirea Putna.

  În aceste zile de încercare prin boală contagioasă, zile în care, așa cum scrie imnograful, creștinii trebuie să se îndrepte către Dumnezeu cu glas de pocăință: Scoală-te Doamne şi ne ajută nouă, pentru că s-au ridicat împotriva noastră fărădelegile noastre”, zile dificile, când orașul Suceava și regiunea adiacentă sunt supuse carantinării de către organele autoritații statale, gândul nostru frățesc se îndreaptă, cu credință și smerită rugăciune către Maica Domnului, grăind cuvinte de punere a nadejdii în ajutorul său puternic, pentru cei ce ne sprijină, pentru cei ce ne iubesc, pentru ce ce au aceeași credință și simțire ca și noi:  Apărătoare Doamnă, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie : Bucură-te, Mireasă pururea fecioară!
 Iar pentru ca rugăciunea să fie puternică si strigarea noastră să ajungă a fi auzită, și primită cu răspuns bun la Maica Domnului, alături de imnele cântate în această perioadă a Postului Mare, ca de pildă: Iată, Fecioară, bucură-te, strigăm ţie; fii nouă adăpostire şi linişte celor ce ne învăluim întru adâncul scârbelor şi al tuturor smintelilor potrivnicului ! s-a scos, pe analogul- iconostas din mijlocul bisericii parohiale, icoana-chipul Maicii Domnului, scris cu culori și ferecătură, de la Mănăstirea Putna, făcătoare de minuni.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut