Menu Home

Unirea cu Hristos Înviat, aspectul profetic al încheierii Sfintei Liturghii

La sfârșitul Sfintei Liturghii, când preotul pune în sfântul potir părticica Născătoarei de Dumnezeu, preotul zice: „Luminează-te, luminează-te noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum şi te bucură, Sioane, iar tu, Curată, Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru Învierea Celui născut al tău. 

Când toarnă în potir părticelele pentru cele nouă cete ale sfinţilor, preotul zice: „O, Paştile cele mari şi preasfinţite, Hristoase! O, Înţelepciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu şi Puterea! Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai cu adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale

 Preotul trage după aceea uşor cu buretele miridele pentru vii şi pentru morţi, şi le pune în sfântul potir, zicând: „Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, cu Cinstit Sângele Tău pentru rugăciunile sfinţilor Tăi. Ştergând apoi bine sfântul disc. (Liturghier)

 Turnarea părticelelor de pâine de pe sfântul disc în potir, la finalul Sfintei Liturghii, exprimă în chipul cel mai plastic, unirea desăvârşită a tuturor membrilor Bisericii luptătoare şi triumfătoare, cu Hristos. Pentru că unirea aceasta se va realiza prin învierea noastră din morţi, liturghisitorul zice în taină imne din rânduiala Învierii. Îndeosebi pentru credincioşii care nu s-au putut împărtăşi, această împreunare a miridelor scoase pentru ei, cu Sfântul Sânge, înlocuieşte unirea adevărată şi reală, care se debândeşte prin împărtăşirea cu Sfintele Daruri. Sângele Sfânt în care sunt turnate miridele spală păcatele celor pentru care s-au adus aceste miride, ca şi când ei ar fi la picioarele Crucii. 

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut