Menu Home

Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi

 La slujba Sfintelor Paști, preotul aduce din Sf Altar în naos, spre venerare Evangheliarul și Sfânta Cruce, care alături de icoana Învierii Domnului sunt parafraze palpabile ale textului Sf Pavel de la 1 Cor 15, 3-4 (vezi titlul) în care adeverește că Hristos  a  murit  şi  a  înviat  întocmai  cum  s-a  prevestit  despre  El  în  Vechiul Testament,  adică  toate  acestea  s-au  întâmplat  „potrivit  Scripturilor”.  
VECHIUL TESTAMENT
În  capitolul  53  de  la  Isaia  e  scris:  „Că  s-a  luat  de  pe  pământ  viaţa Lui.  Pentru  fărădelegile  poporului  Meu  a  fost  adus  la  moarte”  (v.  8).  Iar  în  Psalmul  15  se spune:  „Că  nu  vei  lăsa  sufletul  meu  în  iad,  nici  nu  vei  da  pe  cel  cuvios  al  Tău  să  vadă stricăciunea”  (v.  10).  Învierea  de  a  treia  zi  a  fost  închipuită  de  petrecerea  timp  de  trei  zile  şi trei  nopţi  a  lui  Iona  în  pântecele  chitului,  precum  Însuşi  Domnul  a  spus:  „Neam  viclean  şi desfrânat  cere  semn,  şi  semn  nu  i  se  va  da  lui,  decât  semnul  lui  Iona  proorocul.  Că  precum  a fost  Iona  în  pântecele  chitului  trei  zile  şi  trei  nopţi,  aşa  va  fi  şi  Fiul  Omului  în  inima pământului trei zile  şi trei nopţi”  (Matei 12, 39, 40). 

NOUL TESTAMENT
 Sfintele  Scripturi  vorbesc  în  multe  rânduri  despre  Învierea  Domnului.  Sf.  Apostol  Pavel dă  un  şir  întreg  de  fapte  care  dovedesc  că  Mântuitorul  a  înviat  cu  adevarat  (I  Cor.  15,  1-20), iar  Sfinţii  Evanghelişti  istorisesc  cu  de-amănuntul  cum  s-a  întâmplat  marea  minune  a  Învierii (Matei 28, 1-10; Marcu 16, 1-8;  Luca 24, 1-12, 15-31, 36-50;  Ioan 20 si 21). Categories: Articole

plevna

Sari la conținut