Aveţi aici ceva de mâncare?

24:36 El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă.

24:37 Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh.

24:38 Şi Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră?

24:39 Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am.

24:40 Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.

24:41 Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare?

24:42 Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere.

24:43 Şi luând, a mâncat înaintea lor. (Sfânta Evanghelie după Sf Luca)

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...