Cântări închinate Duhului Sfânt, în ultima săptămână a perioadei Penticostarului

Toate le dă Duhul Sfânt : Izvorăşte prorocii, săvârşeşte preoți, pe cei necărturari înţelepciune i-a învăţat, pe pescari grăitori de Dumnezeu i-a arătat; toată rânduiala Bisericii alcătuieşte. Cela ce eşti de o Ființă şi de un scaun cu Tatăl şi cu Fiul, Mângâietorule, slavă Ţie. (Penticostar)

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...