Menu Home

Daruri, cărți, în ziua unui mare sfânt cărturar

 De dulceața gurii tale celei sfințite se îndulcește Biserica și de focul râvnei tale se minunează cetele cerești, că ostenindu-te în tălmăcirea sfintelor învățături ale părinților celor de demult, ai dăruit turmei tale bucuria cunoașterii lui Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Grigorie.

 La pomenirea Sf Grigorie Dascălul, Mitropolitul cărturar al Ungrovlahiei, 22 iunie, după slujba acatistului zilei, un vrednic fiu al satului, împreună cu soția, ostenitori de încredere și mare angajament la o bisericuță din București, au oferit câteva cărți de cult (5 Mineie și Penticostar) pentru uzul liturgic al bisericii parohiale. 

 De notat că alături de cei 15 slujitori bisericești (preoți și cântăreți) pe care comunitatea i-a odrăslit, prin lucrarea Duhului Sfânt, există și câțiva bărbați de încredere, paracliseri- țârcovnici, care fac cinste satului nostru acolo unde trăiesc viața de credință, împreună cu preoții și cântăreții, slujind lui Dumnezeu și credincioșilor.

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut