Menu Home

Floarea Sfântului Ioan a fost binecuvântată

 În mod îndătinat, la sărbătoarea Nașterii Sf Ioan Botezătorul, se aduc la biserică spre a fi binecuvântate spice de grâu, floarea Sf Ioan (drăgaică) și fire de izmă. Aceste plante, frumos mirositoare și medicinale, sunt puse în biserică alături de icoana Sf Ioan Botezatorul și sunt binecuvântate de preot cu o rugăciune specială.
Doamne, Dumnezeule atotţiitorule, Cel ce ai plinit toate prin cuvântul Tău şi ai poruncit pământului să crească toate plantele la vremea cuvenită si să le dea oamenilor spre bucurie si spre trebuintele vieții, Însuti, preabunule Stăpâne, si aceste ierburi care au fost aduse în biserica Ta cea sfântă binecuvintează-le cu Duhul Tău cel Sfânt, iar pe robii Tăi care le primesc îi curăţeşte de orice întinăciune şi umple casele lor de bună mireasmă; şi să fie ele spre păzire şi izbăvire de toate asupririle vrăjmaşilor nevăzuţi, spre alungarea a toată nălucirea ce vine din lucrare diavolească, ziua şi noaptea, și spre binecuvântarea sufletelor și a trupurilor credincioșilor Tăi, precum și a caselor lor, a animalelor și a locurilor.”

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut