Să cercetăm cum se află fraţii noştri (Fapte 15, 36)

 Spre sfârșitul Postului Sf Petru și Pavel, joi și vineri (25 și 26 iunie 2020) s-au cercetat creștinii din enorie ce nu mai pot veni la biserică pentru rugăciune, spovadă și cuminecare.


Trupul Tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, facă-se mie spre viaţă veşnică, şi Sângele Tău cel scump spre lăsarea păcatelor. 

 Şi facă-se mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate şi spre veselie. www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...