Menu Home

Muzeul satului

Din viaţa acestor oameni Lipsesc mai multe secţii, Iar altele, cum ar fiBunăstarea materială, fericirea şi norocul În istorie,Sunt slab reprezentate.Nu întâlneşti aici nici o monedă, Pentru că, neavând aur şi argint, Ţăranii şi-au gravat anual chipulPe boabe de mei, de grâu, de porumb Care nu ni s-au păstrat.Păsări împăiateAr fi putut ei, ce e drept, aduce destule, Dar le-a fost milă să ucidă Privighetoarea, ciocârlia, mierla şi cucul, Care le cântau fără bani toată viaţa,Şi toată moartea.Era primitivă, Antică, medievalăApar ca una singură,Fiindcă, neştiind carte, ţăraniiN-au băgat de seamă că între aceste epoci Există deosebiriFundamentale.Aici exponatele cele mai numeroase Sunt bordeiele.De la munca pământului Ţăranii intrau direct în pământ, Să se odihnească.Din loc în loc între bordeieSunt intercalate răscoalele:A lui Doja, a lui Horia, Cloşca şi Crişan, a lui Tudor,Construite de data asta la suprafaţă Cu un uimitor simţ al simetriei Arhitectonice.Vizitatori,Nu atingeţi sărăcia şi tristeţea Aflate-n muzeu.Sunt exponate originate,Ieşite din mâna, din sufletul şi din rărunchii acestui popor Într-o clipă de încordare şi spontaneitate Care a durat2000 de ani.

Marin Sorescu

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut