Menu Home

Îți mulţumim, Doamne, și-Ți aducem pârga roadelor

 Urmând predaniei părinților, la Schimbarea la Față a Domnului se binecuvintează strugurii. Pentru aceasta, către finalul Sfintei Liturghii, după rugăciunea amvonului, preotul tămâiază și rostește, asupra roadelor noi, aduse de creștini la biserică, o rugăciune potrivită.

Binecuvintează, Doamne, această roadă nouă a viţei, care, prin buna întocmire a văzduhului, prin picăturile de ploaie şi prin liniştea vremii, ai binevoit a o aduce la acest ceas al coacerii; şi celor ce vom gusta dintr‑însa, să ne fie spre veselie, iar celor ce au adus‑o Ţie, ca dar, spre curăţirea păcatelor, prin dumnezeiescul şi sfântul Trup şi Sânge al Hristosului Tău cu Care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut