Menu Home

Nu trebuie să ne fie indiferent cine va hotărî pentru noi în următorii patru ani

Deși un creștin ortodox are mereu privirea „înălțată spre cer”, îmbrățișând cuvântul evanghelic în integralitatea lui și dorind mereu să se desăvârșească întru obținerea mântuirii, totuși soarta țării în care trăiește nu îi este indiferentă. Întotdeauna, Biserica, urmând preceptului nou-testamentar adresat de Mântuitorul Hristos ucenicilor, „să dăm Cezarului cele ce sunt ale Cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu” (Marcu 12, 17), a îndemnat proprii credincioși să caute armonizarea, prin cuvânt și faptă, a celor două împărății: cea Cerească cu cea pământească, ultima guvernată de legi lumești, aflate într-o continuă dinamică, prin implicarea concretă în promovarea Adevărului, Binelui și Frumosului.

Nu trebuie să ne fie indiferent cine va hotărî pentru noi în următorii patru ani. Nu vorbim aici, desigur, de sprijinirea unei anume ideologii politice, întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a cerut în mod expres o delimitare clară de orice formă de partizanat politic. Dar, și aici intervine responsabilitatea creștinului. În virtutea autorității Noastre paternal – spirituală, vă îndemn ca, înainte de a vă exercita dreptul de vot, un exercițiu democratic posibil datorită jertfei de sânge din decembrie 1989, să priviți cu luare aminte către candidații ce urmează să participe la Alegerile din 6 decembrie!

Cu multă responsabilitate vă îndemnăm părintește să aveți în vedere, în primul rând, dincolo de apartenența politică a candidaților, cuvintele și faptele celor cărora urmează să le acordați încrederea dumneavoastră. Un creștin ortodox nu are cum să gireze cu votul său un dușman declarat al valorilor creștine promovate de către Biserică. Nu credem că națiunea noastră, adânc înrădăcinată în Tradiția creștină, are nevoie ca în fruntea sa să fie aleși oameni ce s-au declarat dușmani ai vieții, prin susținerea avortului în orice condiții sau a eutanasiei, bunăoară, sau adversari ai Credinței, prin prigonirea și discriminarea creștinilor, sau susținători ai ideilor progresiste, care au în centrul lor, ca mod de manifestare, dorința de a „izgoni” din viața publică a tot ceea ce are legătură cu Dumnezeu.

De aceea, am luat act cu bucurie de recomandările ce vin din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pe care le reluăm aici în acest Cuvânt pastoral, îndemnându-vă să le urmați întru totul!

În acest sens, pentru aprecierea candidaților la alegerile parlamentare din acest an, recomandăm credincioșilor Bisericii noastre următoarele 10 criterii orientative:

I. manifestarea credinței în Dumnezeu și a responsabilității față de comunitate;

II. apărarea libertății religioase și susținerea activităților spirituale și sociale ale Bisericii;

III. respectul pentru persoana umana și promovarea culturii vieții: promovarea familiei tradiționale, firești, formată din bărbat și femeie, menită să conceapă alte vieți; implementarea de politici împotriva avortului, eutanasiei, cercetărilor pe embrioni umani, clonării;

IV. promovarea unei educații naționale integrale, care îmbină cunoașterea intelectuală cu formarea morală și spirituală;

V. apărarea și promovarea sănătății fizice, psihice și morale/spirituale a poporului român;

VI. diminuarea sărăciei, dezvoltarea economică și creșterea demografică a României;

VII. apărarea și promovarea patrimoniului cultural și spiritual național;

VIII. apărarea resurselor naturale, ocrotirea mediului și dezvoltarea industriei și agriculturii, ca baze ale responsabilității pentru generațiile prezente și viitoare;

IX. sprijinirea comunităților de români din jurul granițelor și a diasporei române, precum și promovarea de proiecte de încurajare a românilor să revină în România;

X. apărarea și promovarea cu demnitate a intereselor poporului român, pe plan extern și intern.

Al vostru rugător către Domnul, 

Vincențiu,

Episcopul Sloboziei și Călărașilor.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut