Menu Home

Cununa zodiacului în Scriptură

De cind au început oamenii să urmărească stelele, ei le-au asociat in grupuri numite constelaţii. Aspectul remarcabil al acestui fapt este că. deşi aceste constelaţii seamănă prea puţin sau aproape deloc, cu făpturile ale căror nume le poartă (Balanţa, Capricornul, Taurul), s-ar părea că pretutindeni in lumea antică au fost folosite aceleaşi constelații şi aceleași figuri. Acest lucru este la fel de valabil şi azi in cei priveşte pe astronomii moderni precum a fost mereu valabil în privinţa astrologilor. Şi mai remarcabil este faptul că acelaşi sistem pare să fi fost recunoscut şi in Biblie, cu implicaţia că el este de origine divină. (H. Morris)

El singur este Cel ce întinde cerurile şi umblă pe valurile mării.El a zidit Carul mare, Raliţa, Pleiadele şi cămările stelelor de miazăzi. (Iov 9, 8-9)

Poţi tu să legi cataramele Pleiadelor sau să deznozi lanţurile Orionului?Poţi tu să scoţi la vreme cununa Zodiacului şi vei fi tu cârmaci Carului Mare şi stelelor lui?Cunoşti tu legile cerului şi poţi tu să faci să fie pe pământ ceea ce este scris în ele? (Iov 38, 31- 33)

Luceferii de pe cer şi grămezile de stele nu-şi vor mai da lumina lor; soarele se va întuneca în răsăritul lui şi luna nu va mai străluci. (Isaia 13, 10)

Căutaţi pe Cel care a făcut Orionul şi Pleiadele, pe Cel care preface dimineaţa în întuneric adânc şi întunecă ziua ca noaptea, pe Cel care cheamă apa mării şi o varsă peste fata pământului. Domnul este numele Lui! (Amos 5, 8)

În icoane, reprezentarea zodiacului este însoțită de textul scris de jur împrejur, care explică prezența lui în biserică: „Tu ai săvârșit zorile și soarele, Tu ai făcut toate cele frumoase ale pământului, vara și primăvara, Tu le-a zidit pre ele”, ca o completare desăvârșită a textului din Isaia în capitolul 44:

„Aşa grăieşte Domnul, Izbăvitorul tău şi Care te-a zidit din sânul maicii tale: „Eu sunt Domnul, Care a zidit lumea; singur am făcut cerurile, Eu am întărit pământul, şi cine Mi-a fost într-ajutor? Eu zădărnicesc semnele mincinoşilor şi pe ghicitori îi fac să fie nebuni, ruşinez pe cei înţelepţi şi înţelepciunea lor o prefac în nebunie.” (Isaia 44, 24-25)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut