Menu Home

O chestiune despre care adesea se întreabă fraţii noştri

Tratez din nou o chestiune despre care adesea se întreabă fraţii noştri (.. .) (cum că, n. n. ) copiii sunt botezaţi pentru iertarea păcatelor (Faptele Apostolilor 2, 38). Despre ce păcate este vorba? Când au putut ei păcătui? Cum s-ar putea reţine un astfel de motiv, socotit temeinic pentru botezul copiilor, dacă nu se admite tâlcuirea pe care noi am dat-o: Nimeni nu este curat, măcar o zi de va fi viaţa lui pe pământ (Iov 14, 4 )? Tocmai pentru că necurăţiile din naștere sunt şterse prin taina Botezului, de aceea se botează copiii, căci (cum scrie la Scriptură), de nu se va naşte cineva din apă şi din duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3, 5 ) ( ORIGEN, Din omiliile Evangheliei de la Luca)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut