Menu Home

Ierarhia netrupeștilor puteri

Numărul îngerilor e foarte mare. Sf. Părinţi numără nouă cete îngereşti. Dionisie Pseudo-Areopagitul le împarte în trei triade, sau trei serii de câte trei. Prima triadă e veşnic în jurul lui Dumnezeu, în unire nemijlocită cu Acesta, şi e formată din Serafimii cei cu câte şase aripi, din Heruvimii cei cu ochi mulţi şi din Tronurile prea sfânte. A doua triadă e alcătuită din Domnii, Puteri şi Stăpâniri. A treia triadă, cea mai apropiată de lumea materială, e formată din Începătorii, Arhangheli şi Îngeri.

„ Sfântul nume al Serafimilor semnifică «aceia care ard» sau, mai limpede spus, „aceia care purifică”.

Cel al Heruvimilor semnifică „cunoașterea plenară” sau „efuziunea înțelepciunii”.

Numele Tronurilor indică vecinătatea tronului divin, fiind vorba deci de spirite foarte înalte care se află în imediata apropiere a lui Dumnezeu și primesc în manieră directă și imediată perfecțiunea și cunoașterea divină.

Numele revelator al sfintelor Domnii ne arată capacitatea lor de elevare, care niciodată nu este diminuată, fiind liberă de orice compromis; ele nu coboară, nu răspund niciodată unei acțiuni dizarmonioase, sunt deasupra oricărei aserviri degradante și sunt cât mai mult timp posibil în comuniune cu Principiul Divin.

Numele sfintelor Puteri semnifică curaj în toate activitățile, ele nu obosesc niciodată să acumuleze lumina Principiului Divin și sunt intens și ferm orientate spre a-l reflecta pe Dumnezeu în ființa lor.

Cât despre numele sfintelor Stăpânii, acesta arată egalitatea în grad cu Domniile și cu Virtuțile, abilitatea de a acumula daruri divine și puteri supraomenești; ele nu abuzează tiranic de forțele lor, utilizându-le în mod egoist, ci urmăresc permanent să se eleveze pe sine și să-și eleveze subordonații către realitățile divine; ele tind să asimileze Principiul Puterii Divine, izvorul oricărei puteri și pe care o reflectă, dăruind-o dezinteresat, pe căt posibil, îngerilor.”

Numele Începătorii indică un caracter divin suveran și o putere de comandă, care este în perfectă consonanță cu puterile suverane; ei se modelează după același Principiu Unic, izvor al tuturor principiilor; ei, cu ajutorul bunei coordonări a ierarhiilor suverane, exprimă acest principiu ca Principiu ordonator suveran.

Sfântul ordin al Arhanghelilor, prin poziția sa centrală în ierarhie este legat în mod egal atăt de sfinții Întâietori cât și de Îngeri; ei primesc pe scară ierarhică lumina Principiului Divin prin intermediul ordinelor superioare și le transmit plini de bunătate Îngerilor, care la rândul lor ni le manifestă nouă, ca răspuns la sfintele acțiuni și rugăciuni ale celor care devin iluminați de Dumnezeu.

Cu Îngerii, cum am spus, se încheie și se completează ordinele Ființelor cerești, pentru că Îngerii, ultimele dintre entitățile cerești, posedă caracterul de mesageri și sunt cei mai apropiați de noi; de aceea, mai mult lor decât celorlalți li se potrivește numele de îngeri deoarece sarcina lor este aceea de a se ocupa de tot ceea ce este manifestat, și mai mult, de lucrurile din lumea aceasta. Din acest motiv, Înțelepciunea Divină a încredințat Îngerilor ierarhia noastră umană, desemnându-l pe Mihail principe al poporului evreu, și chemând și alți îngeri să prezideze peste diferite popoare. De aceea, în antichitate se spunea că se stabilesc hotarele unui popor după numărul îngerilor lui Dumnezeu care-l ocrotesc.” (Dionisie Areopagitul, Ierarhia cerească)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut